Biyografi

29 Temmuz  / lpng / white-cross-1
Karşıyaka/İzmir doğumlu.
Beyoğlu/İstanbul’da yaşıyor.

Müzisyen,söz yazarı,besteci,multi-enstrümanist,tenor şarkıcı.
Aranjör,prodüktör.

Müzik meşkedilegelen bir evin üçüncü kuşağı.
1996’dan beri kaydeden müzisyen.
Kullandığı enstrümanlar piyano,gitar,cümbüş master derecede ve başta olmak üzere,yaylı ve vurmalı çalgıları da kapsayan geniş bir spectruma yayılıyor.

Büyük babası Seyfi Bey, Dârü’l-bedâyi-i Osmânî gözetiminde ve branşı olarak İzmir’de kurulan Türk Sanat Musıkisi Cemiyetinin kurucu kadrosundan, cümbüş sanatçısıdır.
Babası Mehmet Bey, Türk müziğinin Batı müziği damarlarına rotalandığı ve en dikkat çekici evrimlerinden birini yaşadığı 70li yıllarda, gerek kendi orkestraları, gerekse Erol Büyükburç ile mesaisiyle bilinen emektar bir müzisyendir.
Dolayısı ile müzisyen; en erken yaşlarında babası Mehmet Bey vesilesi ile Erol Büyükburç, Necdet Karar gibi üstadların çırağı, öğrencisi ve ekol olarak takipçisi olmuştur.
Ayrıca çok sesli müzik, orkestrasyon ve kompozisyon üzerine İlhan Telli (TPAO Batman Orkestrası) üstad ile çalışmış, istifade etmiştir.

90lı yılların ortalarında, Phillippus Army’nin merkez Protestan Kilisesinde piyano,gitar çalmış, bunun yanında koro ile ve bireysel olarak ilahiler seslendirmiştir. Christian Revivalist Youth Outreach kapsamında çalışmıştır.

96 ve 98 senelerinde, lise arkadaşları ile kurduğu gruplarla yaptıkları kayıtlar (extreme metal müzik demoları), kendi türlerinde Türkiye’nin ilk örnekleri kabul edilmektedir.(1996 Necrophilia-Moriturite Salutamus / 1998 Fallen-Hopeless Tears of Souls)

Rock grubu Dar-ül Efkar ile 2008-2012 tarihlerinde yayınlanan 2 yasal albümü bulunuyor.

Disiplinler arası sanat projesi [BADpoetry]’nin prodüktörü ve süpervizörüdür.
[BADpoetry] ile 14 şairin kendi seslerinden okudukları şiirleriyle harmanlanmış ve 2016 senesinde raflara gelmiş 1 yasal albümü daha mevcut.
Konu proje kapsamında şiir müzik birlikteliğini esas alarak,2014 senesinden günümüze Türkiye çapında pek çok gösteri de yapmıştır, yapmaktadır.
[BADpoetry]code ismiyle farklı disiplinlerin bir araya geldiği bir sanatsal oluşumu başlatmıştır.
Fotoğraf,modern dans,şiir ve müziğin bir araya geldiği sergiler açmıştır.
[BADpoetry] faaliyelerine devam etmektedir.

Bu yasal ürünlerin yanında dijital platformlarda farklı isimlerle yayınlanmış sayısız eseri bulunaktadır.

Gitar,tuşlu çalgılar ile session müzisyen olarak da çalışan müzisyen Janr gözetmeksizin, Türkiye’de dinleyeceğiniz sayısız albümün (bir kısmı credit-free olmak üzere) stüdyo müzisyenidir.

ZioN © ismini verdiği atölyesinde,deneysel müzik aletleri yapıyor.
Geçiş sazları,trans enstrümanlar,sentezleyiciler,gürültü jeneratörleri,ses bükücüler vs…

Müzik aletleri,mobilyalar başta olmak üzere tüm ‘şey’ler üzerinde eskitme yapıyor.
50’ler 60’ların tavrına ve tarzına hayran.Retro-head.

Sigara ve Jack-Coke içici.
Anadilinin yanısıra İngilizce kullanabilmektedir.

Müzisyen;ustalarından aldığı görgü ve 20 yılı aşkın sahne ve stüdyo tecrübesinin birikimini,
yurtiçi ve yurtdışında,gerek sahne gösterileri gerekse atölyeler (workshop) kapsamında, çeşitli platformlarda arttırmaya ve aktarmaya devam etmektedir.

———————————————————————————————————

July 29th  / lpng / white-cross-1
Born in Karşıyaka/İzmir/TR
Lives in Beyoğlu/İstanbul/TR

Musician, lyric and songwriter, composer, multi-instrumentalist, tenor singer.
Arranger, producer.

The third generation of a house bequeathing music and art.
Plays piano, guitar and Turkish cümbüş at master level.Also, uses many musical instruments in recording studios including bowed ones and drums.

His grandfather is one of the founders and first Turkish tutors in the branch of Darülbedayi (the first conservatory of Turkey) in his hometown İzmir.
His father was an active musician in Turkish musical evolution to western veins around 70’s with his rock band and also in the orchestra of Erol Büyükburç.

Been apprentice of Turkish music maestros Erol Büyükburç, Necdet Karar in very early ages and also studied polyphonic music, orchestration, and composition with legendary İlhan Telli (TPAO Batman Orchestra).

Studied Christian music in Central Church of Phillippus Army in İzmir.
Played piano, guitar and also sang hymns on Saturday worships in the mid-90s.
Worked for Christian Revivalist Youth Outreach.

In ‘96 and ’98, recorded 2 demo tapes with bands he formed with college friends.
Both records are considered as one of the firsts of their genres in Turkey.
(1996 Necrophilia-Moriturite Salutamus / 1998 Fallen-Hopeless Tears of Souls)

His Rock power trio Dar-ül Efkar released 2 legal albums in 2008 n’ 2016.

Created the musical slam&spoken-word project [BADpoetry] and also released a legal album in 2016.
This album is the first ever and still only legal ‘musical-slam poetry album’ in Turkey.

In time,[BADpoetry] evolved into a multidisciplinary art movement called;[BADpoetry]code sheltering photography, video art, contemporary dance,
music, and poetry.

Without genre limitation, worked on many albums you’ll hear on Turkish radio stations as a studio musician (many of them are credit-free) and
also works as a session musician with his guitar and piano.
Beneath those ‘legal’ products, there are lots of projects he created or co-operated on all digital platforms of the world.
Wrote and produced music for many short-film projects, theaters, and advertisement.

Working on experimental musical instruments in his atelier called ZioN.©
Hybrid and trans instruments, synths, noise generators and voice benders are some…
Relics everything he finds beginning with musical instruments and furniture.
Huge fan of 50’and 60′ fashion and style.Retro-head.

Heavy smoker. Jack-Coke drinker.
Speaks fluent English besides his mother tongue.

Also sharing the collection of his experience in 20 years of music and production with people around the world in workshops and ateliers.